Разделы новостей

Мои статьи [19]

Форма входа

Логин:
Пароль:Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Воскресенье, 19.05.2019, 09:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Днепропетровское региональное общество мануальных терапевтов
Главная | Регистрация | Вход
Каталог статей


Главная » Статьи » Мои статьи

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАНУАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ В АБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З ПЕРИНАТАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 Згідно статистики, в Україні реєструється 6-8 випадків гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи (ЦНС) на 1000 живонароджених малюків та 2 випадки натальної травми на 1000 своєчасних пологів. Немовлята з наслідками цього стану складають значну частку групи диспансерного спостереження дитячих неврологів [3]. Щодо віддалених наслідків, то до 80% дітей, які вижили після тяжкого перинатального ураження ЦНС, мають серйозні ускладнення – в тому числі такі, які призводять до інвалідізації: 10-20% - середньотяжкі, 10% - здорові. Після середньотяжкого ураження у 30-50% дітей є серйозні довготривалі ускладнення, 10-20% мають невеликі відхилення. Діти з помірним перинатальним ураженням ЦНС найчастіше не мають значних ускладнень з боку нервової системи, проте схильні в подальшому до функціональних відхилень [4].

        У той же час, засоби лікування немовлят зі згаданою патологією обмежені: більшість нейротропних медикаментів несертифіковані для застосування дітям віком до року, а їхня ефективність на даному етапі розвитку нервової системи дискутується, значна кількість побічний має негативний вплив на організм дитини [1]. До того ж, застосування будь-яких медикаментів у цьому віці може мати й побічні наслідки. Можливості класичного масажу та лікувальної фізкультури, обмежені [2], а при наявності у дитини судом взагалі  протипоказані. Мануальна терапія  входить до національного протоколу допомоги дітям з данною патологією [5], але у звязку з відсутністю системи підготовки кадрів, що вовлодиють методикою мануального лікування, в країні майже не застосовується. Необхідність оптимізації допомоги дітям з наслідками перинатального ураження ЦНС вимагає пошуку нових безпечних та ефективних шляхів їх безмедикаментозного оздоровлення і є нагальною потребою часу .

Мета роботи. Вивчити можливості застосуванняу дітей до 1 року  с наслідками перінатальної травми ЦНС мануальних м’якотканих технік та  краніо-сакральної терапії.

Матеріали та методи.  Матеріалом спостереження був наш особистий досвід реабілітації 33 дітей віком з 0 до 1 року з наслідками тяжкого перинатального комплексного ураження ЦНС та натальної травми за допомогою мануальних м’якотканинних та краніосакральних технік. Клінічне спостереження проводилось за допомогою фізікального, неврологічного, нейроортопедичного обстеження,  краніометрії, офтальмоскопії, нейросонографії (НСГ). До реабілітаційних заходів увійшла мануальна корекція за методикою Sutherland W., Upladger J.,Сihin D. із застосування релізу м’яких тканин (шкіряно-фасціальної техніки, післяізометричної релаксації), діафрагмальні техніки та краніо-сакральної терапії (деторзія твердої мозкової оболонки, робота з краніо-сакральним ритмом, корекція патологічного стрейну) [7,8]. З метою прискорення настання ефекту від реабілітації, батьки навчалися проведенню елементів ліувальної коригуючої гімнастики, якою вони займалися з дітьми вдома самостійно [6].

Перший курс мануальної корекції складався з 3-5 сеансів з інтервалом у 1 тиждень. У 75 % (25 немовлят) перший курс корекції починався у віці  0,5-1,5 міс., у 25% (8 немовлят) -  у віці 2-3,5 міс. Другий та третій курси корекції проводились з інтервалами у 1.5 -2 міс. і складався з  2-4 сеансів -  один раз на тиждень.

Динаміка клінічного перебігу хвороби  у группі спостереження наведена у  таблиці 1. 

Таблиця 1. ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ  НЕВРОЛОГІЧНОГО  ЗДОРОВ’Я  ПАЦІЄНТІВ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ (n= 33  ).

Показник

Вид розладу

До лікування

Після 1 курсу

Після 2 курсу

Після 3 курсу

 

Активність:

 

знижена

підвищена

нормальна

5 (15%)

20(61%)

8 (24%)

-

11(33%)

22(67%)

-

3 (9%)

30 (91%)

-

1 (3%)

32 (97%)

 

Тонус м'язів,

 

патологічний гіпертонус

гіпотонус

асиметричний тонус,

явища дистонії

нормотонус

12(37%)

 

5 (15%)

 

13(39%)

 

3 (9%)

3 (9%)

 

1 (3%)

 

9(27%)

 

20(60%)

-

 

-

 

5 (15%)

 

28 (85%)

-

 

-

 

2 (6%)

 

31 (94%)

 

Рухові розлади:

 

Середнього ступеню тяжкості

Легкі

Відсутні

 

8 (24%)

 

12(36%)

13(40%)

 

3 (9%)

 

11(33%)

19(58%)

 

1 (3%)

 

6 (18%)

26 (79%)

 

-

 

3 (9%)

30 (91%)

 

Психомотор-

ний розвиток:

 

Із затримкою

Відповідає вікові

 

22(67%)

11(33%)

 

14(42%)

19(58%)

 

 

5 (15%)

28 (85%)

 

2(6%)

31(94%)      

 

Нейросонографія:

 

Розширення МПЩ

розширення БШ

Субепендималь-ні кісти

кровообіг порушений

не проводилась 

 

14 (42%)

12 (36%)

7 (21%)

 

14 (42%)

 

8 (24%)

 

6 (18%)

4 (12%)

3 (9%)

 

5 (15%)

 

 

1(3%)

1(3%)

-

 

-

 

2 (6%)

 

-

2 (6%)

2 (6%)

 

-

 

-

 

 

Коеф краніометрії (в середньому)

0,80±0,01

0,83±0,02

0,86±0,012

0,89±0,03

 

Сатурация киснем тканин голови, %SpO2

92,3±0,1%

93,8±0,1

94,5±0,2

96,8±0,2

 

Як видно з таблиці, більшість дітей, яким проводилась мануальна корекція, мали порушення м’язового тонусу  та рухової сфери (91% та 60% відповідно), близько 70% немовлят мали розлади активності та затримку розвитку. Вже після першого курсу корекції кількість розладів м’язового тонусу скоротилось втричі, ступінь маніфестації рухових розладів значно зменшилась, а по закінченню лікування у більшості немовлят спостерігався нормальний психо-моторний розвиток.

Дані неврологічного огляду підтверджує позитивна динаміка даних додаткових обстежень, наведених в таблиці.

Проведена робота доводить доцільність впроваджування мануальних м'якотканних та краніо-сакральних технік до програм абілітації дітей раннього віку, якомога раніше (до 3 місяців) з метою профілактики наслідків перинатального ураження ЦНС.

Ефективність використання технік залежить від віку дитини, коли вони розпочаті (оптімально – у віці 1 місяця життя або раніше) та кратності проведення сеансів (1 сеанс на 1-2 тижні).

Застосування м’якотканинних та краніо-сакральних технік дозволяє в більшості випадків досягнути відмінних результатів без застосування медикаментів, що є позитивним чинником для майбутнього здоров’я та розвитку дитини. Зокрема, з досвіду застосування краніо-сакральної терапії, одними з перших врівноважуються функції травлення та налагоджується сон – саме ці розлади найбільше суб’єктивно турбують батьків та дестабілізують клімат у родині. Обов’язковим елементом реабілітації є  навчання батьків самостійному застосуванню дитині низки нескладних, проте ефективних корекційних прийомів, що сприяє прискоренню розвитку позитивного ефекту та згуртовує родину, маючи, таким чином, ще й психотерапевтичний ефект.

Висновки. Мануальні мя'котканні краніо-сакральні техніки можуть бути ефективно застосовані у немовлят  з наслідками перинатального ураження ЦНС гіпоксично-травматичного та травматичного генезу з метою абілітації самостійно або  одночасно з іншими методами лікування. Прийоми лікування безпечні, нетравмуючі, деякі з них можуть виконуватися самостійно батьками, як «домашне завдання».

 

Література.

  1. Александров В.И. Основы мануальной диагностики новорожденных и детей грудного возраста / В.И. Александров, В.С. Гойденко, О.Ю.   Асеева // Мануальная терапия. –2003. - № 2. –С. 23-34.
  2. Волосовец А.П.,  Кривопустов С.П., Логинова И.А., Шакотько М.А. Последствия перинатальных поражений центральной нервной системы: дискуссионные вопросы / А.П.  Волосовец, С.П. Кривопустов, И.А. Логинова,  М.А.  Шакотько // Здоровье ребенка. - № 4(13). – 2008. - С 54.
  3. Егорова И.А. Остеопатия и гипертензионно-гидроцефалический синдром  у детей первых трех месяцев жизни / И.А. Егорова // Мануальная терапия. - 2012, - № 2. – С. 14-18.
  4. Лильин Е.Т., Иваницкая  И.Н. Современные  подходы в реабилитации детей с перинатальными нарушениями // Соціальна педіатрія / Зб. наук. праць. – К., Інтермед, 2005, - С. 60- 63.
  5. Наказ МОЗ N 502, від 28.12.2002 «Про затвердження Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів» // www.moz.gov.ua
  6. Шитиков Т.А. Применение мануальной терапии в лечении и реабилитации  посттравматических церебро-васкулярных  нарушений / Т.А. Шитиков // Традиционная медицина, № 3,(30). - 2012, -С. 34-37.
  7. Sutherland W.G.  The Cranial Bowl.  –  JAOA.  –  1948,  43  (April).  – P. 348–353.
  8. Upledger J.E. Craniosacral Therapy, Somatoemotional Release, Your Inner Physician and You. – UI Enterprises, Palm Beach Gardens, Florida, 1991.

 

Категория: Мои статьи | Добавил: Shitikov (13.07.2015)
Просмотров: 324 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2019